暮らしの中で

鉢植え・写真

🔵 ついでに写真

雨上がり


v2020.12.24.03


v2020.12.24.04

冬


v2020.12.24.01v2020.12.24.02

こんなところに

目につかぬ
建物と建物の間
素通りしてしまう
こんなところに
生き生きと


 v2020.12.24.01


v2020.12.24.02


夕暮れ


v2020.12.24.06


v2020.12.24.05


v2020.12.24.07


静かな海辺の公園


v2020.12.23.03


v2020.12.23.04
v2020.12.23.05
v2020.12.23.06
v2020.12.23.07道端の雑草

v2020.12.22.01


v2020.12.22.02


v2020.12.22.03


v2020.12.22.04

路地の雑草

そこに
緑の雑草
美しく輝く


v2020.12.22.001

v2020.12.22.002

v2020.12.22.005

v2020.12.22.004


v2020.12.22.003

都会の無機質風景 #07v2020.6.28..0020

都会の無機質風景 #06v2020.6.28..0018v2020.6.28..0019


都会の無機質風景 #05


v2020.6.28..0014v2020.6.28..0017v2020.6.28..0015v2020.6.28..0016